Struktura organizacyjna

W skład Komendy Powiatowej Policji w Nisku wchodzą:
 

1) Kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji,

b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

Wydział Kryminalny:

- Referat Operacyjno-Rozpoznawczy,

- Referat Dochodzeniowo-Śledczy,

- Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

 

3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego:

- Ogniwo Ruchu Drogowego,

- Jednoosobowe Stanowisko ds. prasowo-informacyjnych,

 - Zespół Dyżurnych,

- Zespół ds. Wykroczeń,

- Zespól Patrolowo - Interwencyjny,

- Rewir Dzielnicowych,

- Posterunek Policji w Harasiukach,

- Posterunek Policji w Jeżowem.

 

4) Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem

- Zespół Prewencji w Rudniku nad Sanem,

- Zespól Prewencji w Krzeszowie,

- Posterunek Policji  w Ulanowie.

  

5) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie  organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Zespół Kadr i Szkolenia,

b) Ogniwo Wspomagające,

c) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Metryczka

Data publikacji 19.07.2012
Data modyfikacji 19.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
kom. Anna Kowalik oficer prasowo-informacyjny
Osoba modyfikująca informację:
kom. Anna Kowalik
do góry