Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Nisku gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Nisku zbiory aktów prawnych:

 
- Komendanta Powiatowego Policji w Nisku,

- Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Komendanta Głównego Policji,

- Ministra Spraw Wewnętrznych,

- pozaresortowe.


Komendant Powiatowy Policji w Nisku wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:

- decyzje,

- rozkazy,

- instrukcje,

- pisma okólne

oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
 

Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

 

Zarządzenie Nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Metryczka

Data publikacji 30.01.2017
Data modyfikacji 13.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Osoba udostępniająca informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba modyfikująca informację:
kom. Anna Kowalik
do góry