Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Komendanta Powiatowego Policji podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Nisku podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Zakresy, terminy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku znajdują się w rocznych sprawozdaniach z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE znajdą Pąństwo na stronie KWP w Rzeszowie

Metryczka

Data publikacji 31.08.2012
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba modyfikująca informację:
kom. Anna Kowalik
do góry